Chinese Portrait

Feng Zhengjie
screen print
75 x 55 cm 
2007