Liu Fenghua & Liu Yong - Pink & Gold, acrylic on ceramic, 50 x 22 x 18 cm

Pink & Gold

Liu Fenghua & Liu Yong

Liu Fenghua & Liu Yong

Pink & Gold

acrylic on ceramic

50 x 22 x 18 cm